Tom 4 (2012)

18 lutego 2017 Off Opublikowano przez: Redaktor
rocznik-IV
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Tom IV (całość)

Aneks Tom IV A 

Aneks Tom IV BCD 

Spis treści:

Wstęp

s.1

Wojciech Michalski (Lublin), Legendy herbowe Krwawego Serca i Płotu – heraldyka a kultura historyczna szkockiego rodu Douglasów. 

s.15

Agnieszka Nalewajek (Lublin), Ożarowscy herbu Rawicz – kariera na dworze Jagiellonów.

s.33

Maciej Kordas (Lublin), Z badań nad związkami rodzinnymi w Polsce pierwszej połowy XVI w. Rzecz o rodzinie Krupów z Kamionki i jej przedmieścia Siedlisk.

s.55

Tomasz Andrzej Nowak (Radomsko), Społeczność Wielunia w pierwszej połowie XVI wieku.

s.65

Jerzy Ternes (Lublin), Przyczynki do genealogii Żółkiewskich w XVI wieku.

s.84

Sławomir Dryja (Kraków), Kobieta w krakowskim przemyśle słodowniczo–piwowarskim doby wczesnonowożytnej w świetle testamentów i dokumentów podatkowych.

s.96

Artur Lis (Stalowa Wola), Najstarsze dokumenty opatowskie.

s.117

Anna Urszula Wnuk (Urzędów), Jerzy Szornel herbu Dołęga z Popkowic, sędzia ziemski lubelski i jego testament.

s.151

Urszula Kicińska (Kraków), Rosa Bogu Y Ludziom Mila Y Przyiemna – wizerunek Marcybelli Anny Hlebowiczównej Ogińskiej w świetle jej testamentu oraz mowy pogrzebowej.

s.176

Wiesław Felski, Jarosław R. Marczewski (Lublin), Imiona śmierci: terminologia mortualna w księdze „Metryki” brygidek lubelskich.

s.195

Stanisław Bogdanow (Sankt Petersburg, Rosja), Адлерберги в России XVIII-XX вв. 

 s.208

Tomasz Osiński (Lublin), Tabela prestacyjna z 1846 i dodatkowa z 1861 r. miasta Zaklikowa.

s.230

Wieluński słownik biograficzny, pod red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, t. 1, Wieluń 2012, ss. 144, Jacek Majewski (Radomsko).

 s.256

Sprawozdanie z III Seminarium Genealogicznego Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich, Gdynia, 8 października 2011 r. ,Tomasz Rembalski (Gdańsk).

 s.258

Z życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce.

s.262

Janusz Piegza (Lublin/Rzeszów), Stowarzyszeni przeciwko zapomnieniu: w obronie cmentarza unickiego w Lublinie.

s.267

Hubert Mącik (Lublin), Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie – dokument różnorodności kulturowej Lublina.

s.273

Lucjan Gazda, Filip Jaroszyński, Dariusz Kowalski, Dariusz Prucnal (Lublin/Janowiec n. Wisłą), Sondażowe badania georadarowe na terenie i wokół kościoła śś. Stanisława i Małgorzaty w Janowcu (2011). Próba wskazania domniemanych anomalii i obiektów o charakterze sepulkralnym.

s.277

Dariusz Wolanin (Lublin), Zakładamy stowarzyszenie – formę aktywności społecznej i naukowej.

s.297

Andrzej Skrzetuski, Marek Skrzetuski (Lublin/Warszawa), Małopolska gałąź Skrzetuskich herbu Jastrzębiec, s. 303. Noty o współautorach tomu.

s.303

Noty o współautorach tomu

s.311