Tom 1 (2009)

18 lutego 2017 Off Opublikowano przez: Redaktor

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Tom I (całość)

Spis treści:

Wstęp

s.1

Zofia Janina Sprys (Poznań) – Geneza i recepcja Genealogii Włodzimierza Dworzaczka.

s.15

Jacek Pielas (Kielce) – Oleśniccy herbu Radwan a Zamoyscy w XVI – XVII wieku.

s.29

Andrzej Trzciński (Lublin) – Toldot Adam, czyli genealogia Żydowska.

s.46

Tomasz Osiński (Lublin) – Józef Aleksander Puchała, senator – kasztelan Królestwa Polskiego i jego potomkowie w XIX i na początku XX wieku.

s.69

Krzysztof Wiśniewski (Pułtusk) – Ludność parafii Szwelice (pow. makowski) na przełomie XIX i XX stulecia (1890 – 1907) w świetle ksiąg metrykalnych.

s.90

Artur Hamryszczak (Lublin) – Materiały do badań genealogicznych w zasobach Instytutu Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL w Lublinie.

 s.109

Waldemar Witold Żurek (Lublin) – Księgi metrykalne wołyńskie – stan zachowania, sposoby opracowania i warunki archiwizacji do chwili obecnej.

s.136

Michał Wójciuk (Warszawa) – Informacje biograficzne i genealogiczne w zespole Komisji Weryfikacyjnej 1. z Archiwum Studium Polski Podziemnej w Londynie.

s.142

Ks. Władysław Piotr Wlaźlak, Katalog mikrofilmów najstarszych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej, Kraków 2008, ss. 447 –
Jan Kopiec (Opole).

s.151

Peter Christian, David Annal, Census. The expert guide, Kew 2008, ss. X, 262 – Radosław Poniat (Białystok).

 s.155

Dominik Szulc (Lublin) – Sesja naukowa Lubelskie Wykłady z Genealogii, edycja pierwsza – Wybrane aspekty badań genealogicznych społeczności katolickiej i prawosławnej w Królestwie Polskim i na Kresach Wschodnich, Lublin 26 kwietnia 2009 r.

s.163

Krzysztof Latocha (Łódź) – Sympozjum „Od genealogii do historii społecznej” na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, Olsztyn 18 września 2009 r.

s.168

Radosław Poniat (Białystok) – Sympozjum demograficzne Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej. Ciągłość czy zmiana? na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, Olsztyn 16 września 2009 r.

s.176

Z Życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce.

s.183

Piotr Glądała (Lublin) – Miejsca upamiętnienia walk i męczeństwa Polaków w czasie II wojny światowej na terenie Lublina.

s.201

Piotr Glądała, Dominik Szulc (Lublin) – O przedmiocie genealogii i sposobie jej uprawiania słów kilka. Praktyczny przewodnik po podstawowej literaturze, internetowych bazach danych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz zasobach genealogicznych lubelskich archiwów i innych, dla amatorów genealogii z Lublina i nie tylko.

 s.210

Jacek Młochowski (Warszawa) – Aby nowe Prawo o aktach stanu cywilnego było korzystne dla genealogów. Raport z konsultacji społecznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Administracji.

s.219