O Roczniku

Czym jest rocznik?

W 2009 r. LTG podjęło projekt wydania własnego wydawnictwa ciągłego, periodyku o charakterze naukowym publikującego raz w roku teksty dotyczące szeroko pojętej genealogii, heraldyki rycerskiej i szlacheckiej, archiwistyki, statystyki i demografii historycznej, ale także genetyki i archeologii, w takim zakresie w jakim może to interesować genealogów. Czasopismo to ma przy tym nowatorską na rynku formę – nie jest dostępne w wolnej sprzedaży, lecz publikowane na koszt wydawcy i kolportowanie na zamówienie osób prywatnych oraz instytucji publicznych, szczególnie pracowników nauki oraz archiwów państwowych i bibliotek naukowych. Cel jaki Redaktorzy Rocznika… postawili sobie pierwotnie został ostatecznie, z sukcesem jak sądzimy, osiągnięty. Tomy I-VI zebrały autorów nie tylko z całego kraju, ale i zagranicy (Rosja, Belgia, Ukraina), którzy zapewnili urozmaiconą tematykę publikowanych tekstów. Wszystkie one są recenzowane. Składające się z grona historyków PAN, UMCS, KUL, UJK, Instytutu Historii Litwy w Wilnie oraz Państwowego Uniwersytetu Technologicznego w Mińsku. Kolegium Redakcyjne poddaje nadesłane materiały zabiegom redakcyjnym zgodnym z ostatnimi wytycznymi polskiego Ministerstwa Nauki oraz Index Copernicus International;. Z kolei skład Rady Naukowej stanowią profesorowie UMCS, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Wileńskiego oraz Instytutu Historii Litwy w Wilnie. Całość materiałów publikowana jest także na stronie Rocznika LTG i dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych za darmo. Drukowany jest w nakładzie od 120 do ok. 400 egzemplarzy (w zależności od rocznika), wraz ze zdjęciami, w tym kolorowymi. Aktualnie punktowane jest przez MNiSW (5 pkt.), Index Journal Master List (IC Value 5,64 pkt.) oraz znajduje się na liście czasopism punktowanych w bibliografii pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

Czasopismo ukazuje się w kwietniu-maju każdego roku. Teksty wraz z abstraktami, tłumaczonymi następnie na j. angielski, rosyjski, francuski, polski, węgierski, litewski i niemiecki i okazjonalnie inne należy przesyłać na adres rocznik.ltg@interia.pl lub (ewentualnie) genealogy.yearbook@interia.eu do lutego (należy pisać w j. angielskim, polskim lub rosyjskim).