Skargi i odwołania

Decyzje Redakcji o przyjęciu lub nie artykułu do druku są ostateczne.

W przypadku recenzji negatywnej/negatywnych z przyczyn poza merytorycznych można się od niej odwołać do Redaktora naczelnego czasopisma kierując stosowną informację na adres rocznik.ltg@interia.pl Skargi na działania Redakcji lub redaktora można kierować na adres wydawcy – Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, lubelskietg@interia.pl