Autor: Redaktor

Tom 8 2016 (2017)

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Tom VIII (całość) Pobierz Spis treści: Wstęp s.1 Pobierz Leontij Wojtowycz (Lwów) – ГЕНЕАЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ УЧАСТІ РОМАНОВИЧІВ У БОРОТЬБІ ЗА АВСТРІЙСЬКУ СПАДЩИНУ (1246–1278). s.11 Pobierz Agnieszka Nalewajek (Lublin), Zawisza Róża z Borzyszowic (zm. 1497) – chorąży i podkomorzy królewski Jana Olbrachta. s.27 Pobierz Sławomir Dryja (Kraków), Stanisław Sławiński (Kraków), Krakowskie…

Opublikowano przez: Redaktor 1 lipca 2018 Off

Tom 7 2015 (2016)

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Tom VII (całość) Pobierz Spis treści: Wstęp s.1 Pobierz Piotr Andrzej Dmochowski (Warszawa), Jeszcze o początkach rodu Pobogów, na marginesie dyskusji o pewnym falsyfikacie. s.15 Pobierz Mariusz Nowak (Kielce), Linia ordynacka Wielopolskich, margrabiów Gonzaga Myszkowskich (do połowy XX w.) – zarys dziejów. s.39 Pobierz Viviane Kostrubiec (Tuluza), Benjamin Kostrubiec (Strasbourg), Retrospektywne…

Opublikowano przez: Redaktor 18 lipca 2017 Off

Tom 6 2014 (2015)

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Tom VI (całość) Pobierz Spis treści: Wstęp s.1 Pobierz Piotr Andrzej Dmochowski (Warszawa), Próba identyfikacji kręgu krewniaczego Świętosława pierwszego sędziego łukowskiego. Przyczynek do genealogii i osadnictwa rodu Pobogów w ziemi czerskiej w średniowieczu. s.21 Pobierz Dariusz Kupisz (Lublin), Genealogia Kochanowskich z Kierzkowa od końca XV do połowy XIX wieku. s.44 Pobierz…

Opublikowano przez: Redaktor 18 lutego 2017 Off

Tom 5 2013 (2014)

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego TomV (całość) Pobierz Aneks Tom V Pobierz Spis treści: Wstęp s.1 Pobierz Jerzy Mańkowski (Warszawa), Data urodzin królowej Jadwigi Andegaweńskiej i jej ślubu z Władysławem Jagiełłą w kontekście aktu krewskiego. Uwagi filologa do interpretacji głównych źródeł. s.27 Pobierz Maryna Babińska (Żytomierz, Ukraina), Пoлеміка членів Польського Tовариства Геральдичного над походженням князя Федька…

Opublikowano przez: Redaktor 18 lutego 2017 Off

Tom 4 (2012)

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Tom IV (całość) Pobierz Aneks Tom IV A  Pobierz Aneks Tom IV BCD  Pobierz Spis treści: Wstęp s.1 Pobierz Wojciech Michalski (Lublin), Legendy herbowe Krwawego Serca i Płotu – heraldyka a kultura historyczna szkockiego rodu Douglasów.  s.15 Pobierz Agnieszka Nalewajek (Lublin), Ożarowscy herbu Rawicz – kariera na dworze Jagiellonów. s.33 Pobierz…

Opublikowano przez: Redaktor 18 lutego 2017 Off

Tom 3 (2011)

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Tom III (całość) Pobierz Spis treści: Wstęp s.1 Damian Kała (Częstochowa) – O badaniach genealogicznych nad polskim rycerstwem średniowiecznym (zarys problematyki). s.11 Bożena Popiołek (Kraków) – Franciszek Husarzewski – szlachcic nieubogi, czyli pomyłka historyka. s.31 Aneta Majkowska (Częstochowa) – O nazwisku w jasnogórskim zabytku polskim z początku XVIII w. s.49 Tomasz…

Opublikowano przez: Redaktor 18 lutego 2017 Off

Tom 2 (2010)

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Tom II (całość) Pobierz Spis treści: Wstęp s.1 Marek L. Wójcik (Wrocław) – Kto był mężem Katarzyny, domniemanej wnuczki ostatniego Piasta świdnickiego ? Przyczynek do genealogii panów von Parchwitz. s.13 Piotr Złotkowski (Lublin) – Nazwiska i przydomki szlachty historycznej ziemi bielskiej na Podlasiu motywowane nazwami heraldycznymi. s.24 Dariusz Prucnal (Lublin) –…

Opublikowano przez: Redaktor 18 lutego 2017 Off

Tom 1 (2009)

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Tom I (całość) Pobierz Spis treści: Wstęp s.1 Zofia Janina Sprys (Poznań) – Geneza i recepcja Genealogii Włodzimierza Dworzaczka. s.15 Jacek Pielas (Kielce) – Oleśniccy herbu Radwan a Zamoyscy w XVI – XVII wieku. s.29 Andrzej Trzciński (Lublin) – Toldot Adam, czyli genealogia Żydowska. s.46 Tomasz Osiński (Lublin) – Józef Aleksander…

Opublikowano przez: Redaktor 18 lutego 2017 Off