Recenzenci tekstów

T. V; 2013 (2104)

 • dr hab. Jan Adamowski, prof. UMCS;
 • dr hab. Stefan Ciara, prof. UW;
 • dr hab. Marek Ferenc (UJ);
 • dr Andrij Greczyło (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów);
 • dr Marek A. Janicki (UW);
 • dr hab. Paweł Kras, prof. KUL;
 • dr hab. Dariusz Kupisz, prof. UMCS;
 • dr hab. Jarosław Nikodem, prof. UAM;
 • dr Sergey W. Polekhov (Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa);
 • prof. dr hab. Bożena Popiołek (UP im. KEN);
 • prof. dr Aivas Ragauskas (Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Wilno).
T. VI; 2014 (2015)
 • dr hab. Mariusz Ausz (UMCS);- dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS;
 • prof. dr hab. Ilona Czamańska (UAM);
 • dr hab. Jerzy Gapys, prof. UJK;
 • dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UO;
 • dr Olga Hul (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy we Lwowie);
 • dr hab. Marek A. Janicki (UW);
 • dr Tomasz Jaszczołt (PAN);
 • dr Rafał Jaworski (UJK);
 • prof. dr hab. Tomasz Jurek (PAN);
 • dr hab. Roman Jurkowski, prof. UWM;
 • dr hab. Adam Moniuszko (UW);
 • dr hab. Jacek Pielas (UJK);
 • prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz (UAM);
 • dr Paweł Pomianowski (UW);
 • prof. dr hab. Bożena Popiołek (UP im. KEN);
 • prof. dr hab. Andrzej Rachuba (PAN);
 • dr Piotr Rachwał (KUL JP II);
 • dr hab. Adam Szweda (UMK);
 • mgr Michał Wasiucionek (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji).
T. VII; 2015 (2016)
 • dr Rafał Jaworski (UJK);
 • dr hab. Roman Jurkowski, prof. UWM;
 • dr Radosław Poniat (UwB);
 • dr Piotr Rachwał (KUL JP II);
 • dr Mateusz Rodak (PAN);
 • dr hab. Adam Szweda, prof. UMK.
T. VIII; 2016 (2017)
 • dr Marcin Gadocha (UP KEN);
 • dr Rafał Jaworski (UJK);
 • dr Adrian Jusupović (PAN);
 • dr hab. Mariusz Nowak (UJK);
 • prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz (UAM);
 • dr Piotr Rachwał (KUL JP II);
 • dr Dominik Szulc (PAN).