Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej

  • prof. dr hab. Cezary Kuklo (UwB);
  • dr hab. Dariusz Kupisz, prof. UMCS;
  • prof. dr Rimvydas Petrauskas (Uniwersytet Wileński);
  • prof. dr hab. Jan Tęgowski (UwB);
  • dr hab. Andrzej Zakrzewski, prof. UW.