Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Ogłoszenie

 

 

English-speaking audiences are invited to bookmarks

 

„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” (ISSN 2080-9212)

jest periodykiem publikującym (w wersji elektronicznej i papierowej-referencyjnej) raz w roku naukowe artykuły naukowe recenzowane i popularne

z kraju i zza granicy poświęcone genealogii i naukom pokrewnym (włącznie z naukami prawnymi, niektórymi zagadnieniami archeologii i genetyki),

wraz z ich anglo-, rosyjsko-, francusko- i niemiecko-języcznymi abstraktami

(w zależności od charakteru danego artykułu umieszczane są także ich streszczenia w innych j. nowożytnych)

 

„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”

jest periodykiem wysoko notowanym od 2013 r. na

tzw. liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 7 pkt.,

 Index Copernicus Jounal Master List (wskaźnik IC Value – 5,86 pkt.),

oraz punktowanym w bibliografii pracowników Uniwersytetu Warszawskiego,

tytułem indeksowanym w kraju i za granicą -

CEEOL, CEJSH, GOOGLE SCHOLAR, BazHum, ICI i PBN

(przewiduje się zgłoszenie czasopisma do indeksacji także w innych bazach danych)

 

Zapraszamy do publikacji w nowym, t. VII (za 2015 r.) Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Na materiały oczekujemy do końca marca 2016 r. Przyjmujemy teksty do działów: Artykuły, Materiały i źródła, Recenzje i omówienia, Sprawozdania, oraz Varia. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji artykuły oraz edycje źródłowe zostaną opublikowane na łamach t. VII najpóźniej w końcu maja 2016 r.

 

W zakładce Dla Czytelników dostępna jest już zawartość t. VI czasopisma wydanego przez kilkunastoma tygodniami

 

Więcej informacji o czasopiśmie, jego Redakcji, Recenzentach, Radzie Naukowej, zawartości poszczególnych tomów, naszych osiągnięciach, osobach współpracujących czy warunkach publikacji i innych procedurach (w tym wymaganych przez MNiSW oraz ICI), dostępnych jest na tej stronie w odpowiednich zakładkach 

Redakcja i Wydawca