Tom 2 (2010)

Spis treści

Marek L. Wójcik (Wrocław) – Kto był mężem Katarzyny, domniemanej wnuczki ostatniego Piasta świdnickiego ? Przyczynek do genealogii panów von Parchwitz, s. 13

Piotr Złotkowski (Lublin) – Nazwiska i przydomki szlachty historycznej ziemi bielskiej na Podlasiu motywowane nazwami heraldycznymi, s. 24

Dariusz Prucnal (Lublin) – Wykaz płatników podymnego w Lublinie z 1629 r., s.36

Andrzej Kaproń (Lublin) – Mennonici w Michelsdorfie, s. 49

Mariusz Nowak (Kielce) – Dzieje rodu hrabiów Zamoyskich (gałąź na Podzamczu i Maciejowicach) – zarys problemu, s. 61

Ewa Zielińska (Lublin) – Nekrolog klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kraśniku, s. 79

Mateusz Wyżga (Kraków) – Księgi metrykalne parafii podkrakowskich z XVI-XVIII w. , s. 126

Irina A. Antonova, Dmitri N. Antonov (Tuła, Rosja) – Метрические книги России XVII-нач. XX в., s. 143

Michał T. Wójciuk (Lublin) – Miejskie księgi rachunkowe czasów saskich jako źródło do badań genealogicznych nad ludnością żydowską w Lublinie, s. 165

Krzysztof Wierzyński, Opole Lubelskie w świetle dawnych i współczesnych fotografii oraz dokumentów, Lublin 2010, ss. 272 Dariusz Szewczuk (Lublin), s. 217

Igor Kraszewski (Poznań) – Sesja poświęcona pamięci Profesora Włodzimierza Dworzaczka zorganizowana w 50. rocznicę publikacji Jego Genealogii, Poznań 17 listopada 2009 r. , s. 221

Dominik Szulc (Lublin) – Spotkanie promocyjne tomu I. Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, Lublin 29 listopada 2009 r., s. 225

Marian F. Nowak (Ostrów Wielkopolski) – Genealogia w objęciach Amora –
II. konferencja Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, s. 232

Z życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce, s. 237

Monika Krasińska (Warszawa) – Przetwarzanie danych osobowych w celach naukowych – warunki udostępniania i pozyskiwania, s. 245