Tom 2 (2010)

18 lutego 2017 Off Opublikowano przez: Redaktor

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Tom II (całość)

Spis treści:

Wstęp

s.1

Marek L. Wójcik (Wrocław) – Kto był mężem Katarzyny, domniemanej wnuczki ostatniego Piasta świdnickiego ? Przyczynek do genealogii panów von Parchwitz.

s.13

Piotr Złotkowski (Lublin) – Nazwiska i przydomki szlachty historycznej ziemi bielskiej na Podlasiu motywowane nazwami heraldycznymi.

s.24

Dariusz Prucnal (Lublin) – Wykaz płatników podymnego w Lublinie z 1629 r.

s.36

Andrzej Kaproń (Lublin) – Mennonici w Michelsdorfie.

s.49

Mariusz Nowak (Kielce) – Dzieje rodu hrabiów Zamoyskich (gałąź na Podzamczu i Maciejowicach) – zarys problemu.

s.61

Ewa Zielińska (Lublin) – Nekrolog klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kraśniku.

s.79

Mateusz Wyżga (Kraków) – Księgi metrykalne parafii podkrakowskich z XVI-XVIII w. 

s.126

Irina A. Antonova, Dmitri N. Antonov (Tuła, Rosja) – Метрические книги России XVII-нач. XX в.

s.143

Michał T. Wójciuk (Lublin) – Miejskie księgi rachunkowe czasów saskich jako źródło do badań genealogicznych nad ludnością żydowską w Lublinie.

s.165

Krzysztof Wierzyński, Opole Lubelskie w świetle dawnych i współczesnych fotografii oraz dokumentów, Lublin 2010, ss. 272 Dariusz Szewczuk (Lublin).

s.217

Igor Kraszewski (Poznań) – Sesja poświęcona pamięci Profesora Włodzimierza Dworzaczka zorganizowana w 50. rocznicę publikacji Jego Genealogii, Poznań 17 listopada 2009 r. 

s.221

Dominik Szulc (Lublin) – Spotkanie promocyjne tomu I. Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, Lublin 29 listopada 2009 r.

s.225

Marian F. Nowak (Ostrów Wielkopolski) – Genealogia w objęciach Amora – II. konferencja Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego.

s.232

Z życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce.

s.237

Monika Krasińska (Warszawa) – Przetwarzanie danych osobowych w celach naukowych – warunki udostępniania i pozyskiwania.

s.245