Tom 8 2016 (2017)

1 lipca 2018 Off Opublikowano przez: Redaktor

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Tom VIII (całość)

Spis treści:

Wstęp

s.1

Leontij Wojtowycz (Lwów) – ГЕНЕАЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ УЧАСТІ РОМАНОВИЧІВ У БОРОТЬБІ ЗА АВСТРІЙСЬКУ СПАДЩИНУ (1246–1278).

s.11

Agnieszka Nalewajek (Lublin), Zawisza Róża z Borzyszowic (zm. 1497) – chorąży i podkomorzy królewski Jana Olbrachta.

s.27

Sławomir Dryja (Kraków), Stanisław Sławiński (Kraków), Krakowskie dzieje piwowarskiego rodu Latosów i rekonstrukcja zabudowy ich posesji przy ulicy Szewskiej nr 23.

s.49

Bolesław A. Dùllek (Kraków), Michał Dulek (~1812-1869) – studium genealogiczne.

s.75

Mariusz Nowak (Kielce), Małopolski ród Slaskich – linia na Broniszowie – przykład średniozamożnej szlachty ziemi pińczowskiej w XIX-XX.

w.89

Dariusz Jóźwiak (Lublin), Imiona chrzestne mieszkańców parafii Gdeszyn w świetle ksiąg metrykalnych z lat 1930-1970.

 s.111

Andrzej Trzciński (Lublin), Składnik informacyjny w hebrajskich epitafiach ze starego cmentarza żydowskiego w Lublinie.

s.129

Mariusz Ausz (Lublin), Rycerki Krucjaty Eucharystycznej przy parafii katolickiej w Szczuczynie Nowogródzkim w latach 1936-1938. 

s.189

Włodzimierz Czarnecki, Nobiles Chelmenses. Wybrane rodziny w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności. Studia osadniczo-genealogiczne, Stary Toruń. Studio Kropka dtp – Piotr Kabaciński, 2016, 340, [1] s.; 24 cm Piotr Andrzej Dmochowski (Warszawa). 

s.205

Najdawniejsza zachowana księga metrykalna Kościoła Katedralnego miasta Lwowa. Rec.:Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–1591 рр. / Упоряд. Б. Петришак; НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; ЦДІА України, м. Львів. – Львів, 2017. – 308 с. – (Львівські історичні праці. Джерела. – Вип. 8), c. 306, Olga Hul (Lwów).

s.216

Sprawozdanie z podsumowania konkursu „Saga rodów wsi Sokole, czyli nasze rodzinne drzewa”, Stefan Dmitruk (Lublin-Białystok).

 s.220

„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” – Informacja dla Autorów i Czytelników.

s.224