Tom 6 2014 (2015)

18 lutego 2017 Off Opublikowano przez: Redaktor

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Tom VI (całość)

Spis treści:

Wstęp

s.1

Piotr Andrzej Dmochowski (Warszawa), Próba identyfikacji kręgu krewniaczego Świętosława pierwszego sędziego łukowskiego. Przyczynek do genealogii i osadnictwa rodu Pobogów w ziemi czerskiej w średniowieczu.

s.21

Dariusz Kupisz (Lublin), Genealogia Kochanowskich z Kierzkowa od końca XV do połowy XIX wieku.

s.44

Tomasz Błach (Lublin), Jan Tomasz Józefowicz (1662-1728) i jego antenaci.

s.68

Piotr Szkutnik (Łódź), Najstarsi mieszkańcy parafii Opole (Lubelskie) w końcu XVIII w. i ich rodziny. Próba weryfikacji wieku podanego w metrykach pochówków.

s.84

Grzegorz Trafalski (Łódź), Alegata – źródło do badań genealogicznych. Aneksy z łowickich urzędów stanu cywilnego z lat 1808-1815. 

s.105

Mariusz Nowak (Kielce), Dzieje przecławickiej linii hrabiów Wielopolskich w XIX-XX wieku – zarys problemu.

 s.125

Anna Penkała (Kraków), Szlacheckie kontrakty małżeńskie jako źródła do badań biograficznych i majątkowych na przykładzie intercyzy przedślubnej Antoniny Rzewuskiej i Piotra Miączyńskiego.

s.153

Michał Tomasz Wójciuk (Warszawa-Lublin), Specyfikacja kamienic i moderacje pogłównego Lublina z 1738 r.

s.170

Adam A. Pszczółkowski (Krajewo-Wierciochy), Składka publiczna obywateli powiatu nurskiego 1789 r.

 s.279

Piotr Rachwał (Lublin), Księgi metrykalne z czasów zaboru austriackiego w archiwach parafialnych w Lubelskiem – regulacje prawne, stan zachowania.

s.306

Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie, t. 1, opr. Marek Woliński,
Wydawnictwo CKH, Szczecin 2011, ss. 355; t. 2, opr. Marek Woliński,
Wydawnictwo CKH, Szczecin 2014, ss. 490, Piotr Andrzej Dmochowski,
Andrzej Sikorski (Warszawa).

s.326

Wiesław Bondyra, Własność ziemska w województwie bełskim w czasach saskich, Lublin 2015, ss. 289, Urszula Kicińska (Kraków).

s.341

Noty biograficzne współautorów tomu 7.

s.356