Tom 6 2014 (2015)

Spis treści

Piotr Andrzej Dmochowski (Warszawa), Próba identyfikacji kręgu
krewniaczego Świętosława pierwszego sędziego łukowskiego. Przyczynek
do genealogii i osadnictwa rodu Pobogów w ziemi czerskiej w średniowieczu, s.21

Dariusz Kupisz (Lublin), Genealogia Kochanowskich z Kierzkowa od końca XV
do połowy XIX wieku, s.44

Tomasz Błach (Lublin), Jan Tomasz Józefowicz (1662-1728) i jego antenaci,s.68

Piotr Szkutnik (Łódź), Najstarsi mieszkańcy parafii Opole (Lubelskie) w końcu XVIII w. i ich rodziny. Próba weryfikacji wieku podanego w metrykach pochówków,s.84

Grzegorz Trafalski (Łódź), Alegata – źródło do badań genealogicznych.
Aneksy z łowickich urzędów stanu cywilnego z lat 1808-1815, s.105

Mariusz Nowak (Kielce), Dzieje przecławickiej linii hrabiów Wielopolskich
w XIX-XX wieku – zarys problemu, s.125

Anna Penkała (Kraków), Szlacheckie kontrakty małżeńskie jako źródła do
badań biograficznych i majątkowych na przykładzie intercyzy przedślubnej
Antoniny Rzewuskiej i Piotra Miączyńskiego, s.153

Michał Tomasz Wójciuk (Warszawa-Lublin), Specyfikacja kamienic i moderacje pogłównego Lublina z 1738 r., s.170

Adam A. Pszczółkowski (Krajewo-Wierciochy), Składka publiczna obywateli
powiatu nurskiego 1789 r. , s.279

Piotr Rachwał (Lublin), Księgi metrykalne z czasów zaboru austriackiego
w archiwach parafialnych w Lubelskiem – regulacje prawne, stan zachowania, s. 306

Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie, t. 1, opr. Marek Woliński,
Wydawnictwo CKH, Szczecin 2011, ss. 355; t. 2, opr. Marek Woliński,
Wydawnictwo CKH, Szczecin 2014, ss. 490, Piotr Andrzej Dmochowski,
Andrzej Sikorski (Warszawa),s. 326

Wiesław Bondyra, Własność ziemska w województwie bełskim w czasach
saskich, Lublin 2015, ss. 289, Urszula Kicińska (Kraków), s.341

Noty biograficzne współautorów tomu 7, s.356
356

„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” – Informacja dla Autorów i Czytelników, s. 369

Aneksy: Tablica ascendentów św. Jana Pawła II – Andrzej Skrzetuski (Lublin)