Redaktorzy czasopisma

Redaktorzy naukowi

 • Dr hab. Mariusz Ausz (II red. nacz.) – Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Institute of History Maria Curie Skłodowska University);
 • Dr Joanna Bugajska-Więcławska (red. tematyczny, korekta) – Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Institute of History Maria Curie Skłodowska University);
 • Dr Piotr Rachwał (sekr. Kol. Red.) – Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Institute of History The John Paul II Catholic University of Lublin);
 • Dr Dominik Szulc (I red. nacz.; wstępna red. tech.; korekta) – Instytut Historii im. Tadeusza Mateuffla PAN (The Tadeusz Manteuffel Institute of History Polish Academy of Sciences).

Redaktorzy językowi

 • J. polski – mgr Anna Ausz;
 • J. niemiecki – Anna Kupiszewska, Marlena Zalewska, Katarzyna Grambur, Agnieszka Przybyś, Paulina Kowaleczka, Anna Kupiszewska, Małgorzata Sołowiej;
 • J. angielski – Language Consulting Sp. z o.o. (Warszawa), dr. dr. Angelina i Konrad Żyśko, Tomasz Cieślik, Małgorzata Kania, Aneta Poliszuk, Joanna Nieszporek, Natalia Gronkiewicz, Patrycja Karczewska, Kamila Flis;
 • J. rosyjski – dr Sergey Polehov (Moskwa), Regina Zinoveva, Aldona Khandiy, Patrycja Karpiuk, Janina Timoszyk, Iwona Beksiak, Anna Głowacka, Karolina Wójtowicz, Emilia Olszewska;
 • J. francuski – Language Consulting Sp. z o.o. (Warszawa); Aneta Poliszuk, Paulina Jakubiec, Rafał Kośmider, Karolina Marut, Emilia Radomska, Marta Sidoruk, Anna Krzyżanowska, Katarzyna Pałka.
Redaktor techniczny
 • Magdalena Mącik.
Redaktor statystyczny
 • dr Radosław Wojtak (Stanford University).