Redaktorzy czasopisma

  Redaktorzy naukowi (editors of scientific):
 • Dr hab. Mariusz Ausz (II red. nacz.) – Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Institute of History Maria Curie Skłodowska University)

 • Dr Joanna Bugajska-Więcławska (red. tematyczny, korekta) – Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Institute of History Maria Curie Skłodowska University)

 • Dr Piotr Rachwał (sekr. Kol. Red.) – Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Institute of History The John Paul II Catholic University of Lublin)

 • Dr Dominik Szulc (I red. nacz.; wstępna red. tech.; korekta) – Instytut Historii im. Tadeusza Mateuffla PAN (The Tadeusz Manteuffel Institute of History Polish Academy of Sciences)  1. Redaktorzy językowi (editors of language):
 • Anna Kupiszewska – j. niemiecki
 • Marlena Zalewska – j. niemiecki
 • Janina Timoszyk – j. rosyjski
 • Regina Zinoveva – j. rosyjski
 • Małgorzata Kania – j. angielski
 • Aneta Poliszuk – j. angielski
 • Anna Krzyżanowska – j. francuski
 • Rafał Kośmider – j. francuski
 • Emilia Radomska – j. francuski
 • Paulina Jakubiec – j. francuski