Tom 3 (2011)

18 lutego 2017 Off Opublikowano przez: Redaktor

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Tom III (całość)

Spis treści:

Wstęp

s.1

Damian Kała (Częstochowa) – O badaniach genealogicznych nad polskim rycerstwem średniowiecznym (zarys problematyki).

s.11

Bożena Popiołek (Kraków) – Franciszek Husarzewski – szlachcic nieubogi, czyli pomyłka historyka.

s.31

Aneta Majkowska (Częstochowa) – O nazwisku w jasnogórskim zabytku polskim z początku XVIII w.

s.49

Tomasz Jaszczołd (Białystok) – Kuczyńscy herbu Ślepowron linia „kasztelańska”. Materiały genealogiczne z ksiąg metrykalnych i gazet XVII i XVIII w. 

s.59

Marcin Gadocha (Kraków) – Testamenty i inwentarz Jadwigi i Marcina Mitkiewiczów – przyczynek do dziejów mieszczaństwa krakowskiego.

s.98

Piotr Rachwał, Dominik Szulc (Lublin) – Metryka chrztu Henryka Wieniawskiego oraz nieudane próby jej odszukania przez Prof. Józefa Reissa i lubelską kurię biskupią latem 1926 r. Przyczynek do życiorysu Kompozytora.

s.122

Waldemar W. Żurek (Lublin) – Pomordowani 30 sierpnia 1943 r. w parafii Ostrówki na Wołyniu.

s.132

Mateusz Wyżga (Kraków) – Konferencja poświęcona księgom metrykalnym oraz innym źródłom do historii lokalnej, Kraków-Zielonki 8 kwietnia 2011 r.

s.169

Z życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce.

s.173

Lucie Verachten, François Baptiste, Annelies Coenen (Bruksela, Belgia) – Metryki parafialne w Belgii. Źródła do historii rodziny i nie tylko.

s.179

Krzysztof Wiśniewski (Pułtusk) – Indeksacja akt stanu cywilnego w Oddziale w Pułtusku Archiwum Państwowego m. st. Warszawy.

s.187

Rafał Niedźwiadek (Lublin) – Odkrycia archeologiczne w kryptach i na cmentarzu pobrygidkowskiego kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej w Lublinie.

s.192

Marcin Woźniak (Bydgoszcz) – Genealogia i genetyka – wspólny przedmiot badań, różne perspektywy.

s.203

In Memoriam
Śp. Prof. dr hab. Józef Szymański (1931-2011).

 s.229