Oświadczenia do pobrania

Deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów
Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji
Formularz recenzji