Recenzenci tekstów

T. V; 2013 (2104)

 • dr hab. Jan Adamowski, prof. UMCS;
 • dr hab. Stefan Ciara, prof. UW;
 • dr hab. Marek Ferenc (UJ);
 • dr Andrij Greczyło (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów);
 • dr Marek A. Janicki (UW);
 • dr hab. Paweł Kras, prof. KUL;
 • dr hab. Dariusz Kupisz, prof. UMCS;
 • dr hab. Jarosław Nikodem, prof. UAM;
 • dr Sergey W. Polekhov (Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa);
 • prof. dr hab. Bożena Popiołek (UP im. KEN);
 • prof. dr Aivas Ragauskas (Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Wilno).