Academic editorial board

Editors of scientific

 • Professor Mariusz Ausz (II editor-in-chief, Maria Curie-Skłodowska University);
 • Joanna Bugajska-Więcławska, PhD (secretary of the Editorial Board, coordinator for contact with indexing bases, Maria Curie-Skłodowska University);
 • Rafał Jaworski, PhD (Jan Kochanowski University, Branch in Piotrków Tryb.);
 • Robert Jop, PhD (State Archive in Lublin);
 • Aliaksandr Kazakou, PhD (State University of Technology in Minsk);
 • Hubert Mącik, PhD (University of Rzeszów);
 • Piotr Rachwał, PhD (editor of the subject, The John Paul II Catholic University of Lublin);
 • Agnė Railaitė-Bardė, PhD (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)
 • Professor Dariusz Szewczuk (Maria Curie-Skłodowska University);
 • Dominik Szulc, PhD (1st editor-in-chief, initial technical editor, proofreading, Polish Academy of Sciences);
 • Dariusz Wolanin, MA (financial issues, Lublin Genealogical Society).
Editors of language
 • Polish – Anna Ausz, MA;
 • German – Anna Kupiszewska, Marlena Zalewska, Katarzyna Grambur, Agnieszka Przybyś, Paulina Kowaleczka, Anna Kupiszewska, Małgorzata Sołowiej;
 • English – Language Consulting Sp. z o.o. (Warsaw), Angelina and Konrad Żyśko PhD’s, Tomasz Cieślik, Małgorzata Kania, Aneta Poliszuk, Joanna Nieszporek, Natalia Gronkiewicz, Patrycja Karczewska, Kamila Flis;
 • Russian – Sergey Polehov PhD (Moscow), Regina Zinoveva, Aldona Khandiy, Patrycja Karpiuk, Janina Timoszyk, Iwona Beksiak, Anna Głowacka, Karolina Wójtowicz, Emilia Olszewska;
 • French – Language Consulting Sp. z o.o. (Warsaw); Aneta Poliszuk, Paulina Jakubiec, Rafał Kośmider, Karolina Marut, Emilia Radomska, Marta Sidoruk, Anna Krzyżanowska, Katarzyna Pałka.
Technical editor
 • Magdalena Mącik. MA.
Statistical editor
 • Radosław Wojtak PhD (Stanford University).