Volume 8 2016 (2017)

2 August 2018 Off By Redaktor
Yearbook of the Lublin Society of Genealogy, Volume VIII (all)
Table of Contents:

Introduction

s.1

Leontij Wojtowycz (Lwów), GENEALOGICAL PROBLEMS OF RESERCH OF PARTICIPATION OF ROMANOVICHIS ARE IN FIGHT FOR AUSTRIAN INHERITANCE (1246–1278).

s.11

Agnieszka Nalewajek (Lublin), Zawisza Róża from Borzyszowice – ensign and royal chamberlain of John I Albert.

s.27

Sławomir Dryja (Kraków), Stanisław Sławiński (Kraków), The Krakow brewing history of the Latos family and the reconstruction of the building of their property at ul. Szewska No. 23.

s.49

Bolesław A. Dùllek (Kraków), Michael Dulek (~1812-1869) -genealogical study.

s.75

Mariusz Nowak (Kielce), House of Śląscy from Lesser Poland – the House from Broniszów – an example of middle-class rich nobles of the Pińczów land from the 19th to the 20th century.

w.89

Dariusz Jóźwiak (Lublin), Christian names of the inhabitants of Gdeszyn parish on the basis of registers of metrics from 1930 to 1970.

 s.111

Andrzej Trzciński (Lublin), Information component in Hebrew epitaphs from the old Jewish cemetery in Lublin.

s.129

Mariusz Ausz (Lublin), Knights of the Eucharistic Crusade at the Catholic Parish in Szczuczyn Nowogródzki between 1936-38.

s.189

Włodzimierz Czarnecki, Nobiles Chelmenses. Wybrane rodziny w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności. Studia osadniczo-genealogiczne, Stary Toruń. Studio Kropka dtp – Piotr Kabaciński, 2016, 340, [1] s.; 24 cm Piotr Andrzej Dmochowski (Warszawa). 

s.205

Najdawniejsza zachowana księga metrykalna Kościoła Katedralnego miasta Lwowa. Rec.:Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–1591 рр. / Упоряд. Б. Петришак; НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; ЦДІА України, м. Львів. – Львів, 2017. – 308 с. – (Львівські історичні праці. Джерела. – Вип. 8), c. 306, Olga Hul (Lwów).

s.216

Sprawozdanie z podsumowania konkursu „Saga rodów wsi Sokole, czyli nasze rodzinne drzewa”, Stefan Dmitruk (Lublin-Białystok).

 s.220

„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” – Informacja dla Autorów i Czytelników.

s.224