Volume 1 (2009)

2 January 2018 Off By Redaktor
Yearbook of the Lublin Genealogical Society Volume I (all)
Table of Contents:
Introduction

s.1

Zofia Janina Sprys (Poznań), Origin and Reception of Genealogy by Wlodzimierz Dworzaczek.

s.15

Jacek Pielas (Kielce), The Olesnickis, coat of arms Radwan, and the Zamoyskis in the 16th and 17th century.

s.29

Andrzej Trzciński (Lublin), Toldot Adam, the Jewish Genealogy.

s.46

Tomasz Osiński (Lublin), Jozef Aleksander Puchala, Senator – Castellan of the Kingdom of Poland and His Descendants in the 19th and at the Beginning of the 20th Century.

s.69

Krzysztof Wiśniewski (Pułtusk),  Population of Szwelice Parish (Makow Mazowiecki district) at the Turn of the 19th and 20th Century (1890 – 1907) according to Birth, Marriage and Death Record Books .

s.90

Artur Hamryszczak (Lublin), Materials for Genealogical Investigation in the Resources of the Institute of Archives, Libraries and Church Museums at the Catholic University of Lublin .

 s.109

Waldemar Witold Żurek (Lublin), Wolyn Birth, Marriage and Death Record Books – the State of Preservation, Manners of Scientific Description and Conditions of Archivisation until the Present.

s.136

Michał Wójciuk (Warszawa),  Biographical and Genealogical Information in the VC.1 group from the Polish Underground Movement Study Trust in London.

s.142

Jan Kopiec (Opole), Priest Wladyslaw Piotr Wlazlak, The Microfilm Catalogue of the Oldest Birth, Marriage and Death Record Books from the Area of Czestochowa Diocese, Krakow 2008, pp. 447.

s.151

Radosław Poniat (Białystok), Peter Christian, David Annal, Census. The expert guide, Kew 2008, ss. X, 262.

 s.155

Dominik Szulc (Lublin), Sesja naukowa Lubelskie Wykłady z Genealogii, edycja pierwsza – Wybrane aspekty badań genealogicznych społeczności katolickiej i prawosławnej w Królestwie Polskim i na Kresach Wschodnich, Lublin 26 kwietnia 2009 r.

s.163

Krzysztof Latocha (Łódź),  Sympozjum „Od genealogii do historii społecznej” na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, Olsztyn 18 września 2009 r.

s.168

Radosław Poniat (Białystok), Sympozjum demograficzne Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej. Ciągłość czy zmiana? na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, Olsztyn 16 września 2009 r.

s.176

Z Życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce.

s.183

Piotr Glądała (Lublin),  Miejsca upamiętnienia walk i męczeństwa Polaków w czasie II wojny światowej na terenie Lublina.

s.201

Piotr Glądała, Dominik Szulc (Lublin), O przedmiocie genealogii i sposobie jej uprawiania słów kilka. Praktyczny przewodnik po podstawowej literaturze, internetowych bazach danych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz zasobach genealogicznych lubelskich archiwów i innych, dla amatorów genealogii z Lublina i nie tylko.

 s.210

Jacek Młochowski (Warszawa),  Aby nowe Prawo o aktach stanu cywilnego było korzystne dla genealogów. Raport z konsultacji społecznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Administracji.

s.219