Volume 3 (2011)

2 March 2018 Off By Redaktor
Yearbook of the Lublin Genealogical Society Volume III (all)
Table of Contents:
Introduction

s.1

Damian Kała (Częstochowa), Of Genealogical Research On Polish Medieval Knighthood (An Outline).

s.11

Bożena Popiołek (Kraków), Franciszek Husarzewski, A Gentleman Not Impecunious or the Historian’s Error.

s.31

Aneta Majkowska (Częstochowa), Of Surname in Polish Relic from Jasna Góra Dating from the Beginning of the 18th Century.

s.49

Tomasz Jaszczołd (Białystok), The Kuczyńskis, Coat of Arms Ślepowron, Castellan Line  Genealogical Material from Register Books and Newspapers from the 17th and the 18th Century.

s.59

Marcin Gadocha (Kraków), Jadwiga and Marcin Mitkiewicz’s Wills and Inventory: A Contribution to the History of Kraków Bourgeoisie.

s.98

Piotr Rachwał, Dominik Szulc (Lublin), Circumstances of Henryk Wieniawski’s Baptism and Circumstances Accompanying
the Discovery of His Baptism Certificate.

s.122

Waldemar W. Żurek (Lublin), Victims of the 30th August 1943 massacre in Ostrówki parish in Wołyń.

s.132

Mateusz Wyżga (Kraków) – Konferencja poświęcona księgom metrykalnym oraz innym źródłom do historii lokalnej, Kraków-Zielonki 8 kwietnia 2011 r.

s.169

Z życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce.

s.173

Lucie Verachten, François Baptiste, Annelies Coenen (Bruksela, Belgia) – Metryki parafialne w Belgii. Źródła do historii rodziny i nie tylko.

s.179

Krzysztof Wiśniewski (Pułtusk) – Indeksacja akt stanu cywilnego w Oddziale w Pułtusku Archiwum Państwowego m. st. Warszawy.

s.187

Rafał Niedźwiadek (Lublin) – Odkrycia archeologiczne w kryptach i na cmentarzu pobrygidkowskiego kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej w Lublinie.

s.192

Marcin Woźniak (Bydgoszcz) – Genealogia i genetyka – wspólny przedmiot badań, różne perspektywy.

s.203

In Memoriam
Śp. Prof. dr hab. Józef Szymański (1931-2011).

 s.229