Volume 4 (2012)

2 April 2018 Off By Redaktor
rocznik-IV
Yearbook of the Lublin Genealogical Society Volume IV (all)
Annex Volume IV A
Annex Volume IV BCD
Table of Contents:
Introduction

s.1

Wojciech Michalski (Lublin), Armorial Legends of Blood-red Heart and Fence – Heraldry and Historical Culture of the Scottish Family Douglas.

s.15

Agnieszka Nalewajek (Lublin), Ożarowskis Coat of Arms Rawicz – Career in the Jagiellonian Court.

s.33

Maciej Kordas (Lublin), From the Research on Family Connections in the First Half of the 16th Century Poland. A Study of the Krupa Family from Kamionka and Its Suburb Siedliska.

s.55

Tomasz Andrzej Nowak (Radomsko), The Society of Wieluń in the First Half of the 16th Century.

s.65

Jerzy Ternes (Lublin), Contributions to Genealogy of the Żółkiewski Family in the 16th Century.

s.84

Sławomir Dryja (Kraków), A Woman in the Malt and Beer Brewing Industry of The Early Modern Era in the Light of Wills and Fiscal Documents.

s.96

Artur Lis (Stalowa Wola), The Oldest Documents from Opatów.

s.117

Anna Urszula Wnuk (Urzędów), Jerzy Szornel coat of arms Dołęga from Popkowice, Iudex Terrestris from the Lublin Voivodship and His Will.

s.151

Urszula Kicińska (Kraków), A Rose Agreeable and Pleasing to God and People – a Portrait of Marcybella Anna Hlebowiczówna Ogińska in the Light of Her Will and Funeral Speech.

s.176

Wiesław Felski, Jarosław R. Marczewski (Lublin), Names of Death: Death-related Terminology in the Church Registers Book of the Lublin Bridgettines.

s.195

Stanisław Bogdanow (Sankt Petersburg, Rosja), Adlerbergs in Russia in the 18th-20th Century.

 s.208

Tomasz Osiński (Lublin), Household Register Charts From 1846 and Their Suplement from 1861 of the Town of Zaklików.

s.230

Wieluński słownik biograficzny, pod red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, t. 1, Wieluń 2012, ss. 144, Jacek Majewski (Radomsko).

 s.256

Sprawozdanie z III Seminarium Genealogicznego Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich, Gdynia, 8 października 2011 r. ,Tomasz Rembalski (Gdańsk).

 s.258

Z życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce.

s.262

Janusz Piegza (Lublin/Rzeszów), Stowarzyszeni przeciwko zapomnieniu: w obronie cmentarza unickiego w Lublinie.

s.267

Hubert Mącik (Lublin), Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie – dokument różnorodności kulturowej Lublina.

s.273

Lucjan Gazda, Filip Jaroszyński, Dariusz Kowalski, Dariusz Prucnal (Lublin/Janowiec n. Wisłą), Sondażowe badania georadarowe na terenie i wokół kościoła śś. Stanisława i Małgorzaty w Janowcu (2011). Próba wskazania domniemanych anomalii i obiektów o charakterze sepulkralnym.

s.277

Dariusz Wolanin (Lublin), Zakładamy stowarzyszenie – formę aktywności społecznej i naukowej.

s.297

Andrzej Skrzetuski, Marek Skrzetuski (Lublin/Warszawa), Małopolska gałąź Skrzetuskich herbu Jastrzębiec, s. 303. Noty o współautorach tomu.

s.303

Noty o współautorach tomu

s.311