Volume 2 (2010)

2 February 2018 Off By Redaktor
Yearbook of the Lublin Society for Genealogy Volume II (all)
Table of Contents:
Introduction

s.1

Marek L. Wójcik (Wrocław), Who Was the Husband of Katarzyna, the Alleged Granddaughter of the Last Świdnica (Schweidnitz) Piast? A Contribution to the Genealogy of  Lords von Parchwitz.

s.13

Piotr Złotkowski (Lublin), Surnames and bynames of Gentry from the Historical Bielsko Land in Podlasie Derived from Heraldic Names.

s.24

Dariusz Prucnal (Lublin), A register of Payers of Hearth Tax in Lublin from the Year 1629.

s.36

Andrzej Kaproń (Lublin), Mennonites in Michelsdorf.

s.49

Mariusz Nowak (Kielce), The History of Counts Zamoyski’s Family (the line from Podzamczeand Maciejowice) – an Outline of the Problem.

s.61

Ewa Zielińska (Lublin), Obituary of St. Augustine’s Canon Regulars’ Monastery in Kraśnik.

s.79

Mateusz Wyżga (Kraków), Register Books of the Kraków Vicinity Parishes from the 16th-18th c.

s.126

Irina A. Antonova, Dmitri N. Antonov (Tuła, Rosja), Register Books in Russia from the 17th to the Beginning of the 20th C.

s.143

Michał T. Wójciuk (Lublin), Municipal Account Books from the Saxon Times as
a Source of Genealogical Research on Jewish Population in Lublin.

s.165

Krzysztof Wierzyński, Opole Lubelskie w świetle dawnych i współczesnych fotografii oraz dokumentów, Lublin 2010, ss. 272 Dariusz Szewczuk (Lublin).

s.217

Igor Kraszewski (Poznań) – Sesja poświęcona pamięci Profesora Włodzimierza Dworzaczka zorganizowana w 50. rocznicę publikacji Jego Genealogii, Poznań 17 listopada 2009 r. 

s.221

Dominik Szulc (Lublin) – Spotkanie promocyjne tomu I. Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, Lublin 29 listopada 2009 r.

s.225

Marian F. Nowak (Ostrów Wielkopolski) – Genealogia w objęciach Amora – II. konferencja Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego.

s.232

Z życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce.

s.237

Monika Krasińska (Warszawa) – Przetwarzanie danych osobowych w celach naukowych – warunki udostępniania i pozyskiwania.

s.245